Kontakty

Piaristická 273/21, 911 01 Trenčínlogo
zapísaná v OR SR Trenčín odd.: Sro, vl.č.: 14679/R,
IČO: 36 335 924, IČ DPH: SK2021840106
tel/fax:+42132 64 02 593
mobil: +421903418770, +421905817482,  +421903729510
sgt@sgt.sk