Inžiniering

  • Komplexné práce spojené so zabezpečením:
    • územných rozhodnutí,
    • stavebných povolení na výstavbu,
    • kolaudčných rozhodnutí
  • Zabezpečnie vybavenia žiadostí pre zmenu kultúry pozemkov
  • Sprostredkovanie projektových a dodávateľských prác súvisiacich s výstavbou