Geodetické služby

Vyhotovujeme geometrické plány ako technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín, znázorňujúci graficky pozemky a stavby...

Čítať viac

Inžiniering

Komplexné práce spojené so zabezpečením: územných rozhodnutí, stavebných povolení na výstavbu, kolaudačných rozhodnutí, vybavenia žiadostí...

Čítať viac

Reality

Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov Náhradné dedičské konania Sprostredkovanie kúpa a predaja nehnuteľností, vyhotovenia kúpno-predajných zmlúv...

Čítať viac

Naše motto

Pomáhať a merať...

Máte na nás otázky?

Sme tu pre Vás, neváhajte nás preto kontaktovať prostredníctvom tohto formulára prípadne telefonicky.
Team SGT Trenčín